• Bộ công cụ Starter Makerspace
  • Bộ công cụ Starter Makerspace
  • Bộ công cụ Starter Makerspace
  • Bộ công cụ Starter Makerspace

Bộ công cụ Starter Makerspace


Mẫu:181010


Starter Maker Space Kit là một sản phẩm giảng dạy dựa trên khái niệm giáo dục STEAM, tích hợp các bộ phận cơ khí, mô-đun điện tử, phần mềm và các khóa học.

Với bộ dụng cụ, ít nhất 20 cấu trúc ở các mức độ khó khác nhau có thể được xây dựng. Mỗi cấu trúc được thiết kế khéo léo, đơn giản, nhỏ gọn; Khóa học liên ngành, theo lý thuyết giảng dạy về việc kết hợp học tập kiến thức và thực hành thực hành.

Chi tiết
Thông số
Starter Maker Space Kit có thể xây dựng hơn 20 cấu trúc cấp độ khác nhau. Mỗi cấu trúc đều nằm trong thiết kế thông minh, tuân thủ các môn Khoa học và Vật lý. Bộ tài liệu này sẽ dạy và thực hành học sinh với các khả năng dưới đây:
  • Trực quan hóa không gian
  • khả năng thực hành
  • Nhận dạng cấu trúc cơ khí
  • Kiến thức về thế giới vật chất và cuộc sống hàng ngày
  • Quan sát, cảm nhận và thói quen làm việc
  • Làm việc theo nhóm và chia sẻ
Bộ sản phẩm Makerspace

Bộ sản phẩm Makerspace

Bộ sản phẩm Makerspace
Bộ sản phẩm Makerspace
Mã hàng: 181010
Bộ phận: 2098 chiếc / 6 hộp
Người dùng: 3-4 học sinh/bộ
Hướng dẫn: 20+ video hướng dẫn
Học sinh: 8-10 tuổi