• AI Starter Kit
  • AI Starter Kit
  • AI Starter Kit
  • AI Starter Kit
  • AI Starter Kit

Bộ công cụ khởi động AI


The AI Starter Kit is a preliminary entry-level kit that combines an artificial intelligence theme and a programming education theme developed for classroom teaching.

Details
Parameter
Weeemake AI Starter Kit is an entry-level kit for lower-grade primary school students. With suitcase package, easy to manage and working in classroom. Fully covered bracket mainboard and sensors, beautiful and convenient for use. An ideal kit to start AI education enlightenment.

AI Starter KitAI Starter Kit

AI Starter Kit
 
AI Starter Kit

ELF mini V3.0
WEEEMAKE ELF mini V3.0 is an integrated, compact design robot control board for STEM education. With rich onboard sensors, onboard charging circuit, RJ11 wiring port, transparent PC shell protection, there are Lego-compatible holes and M4 screws on it for easy installation.
AI Starter Kit
 
Điện áp hoạt động: 6-12V
MCU: ATmega 328p hoặc ESP32
Cổng đấu dây: 4x cổng RJ11
  2 x cổng động cơ DC
  1 x Cổng giao tiếp không dây (Bluetooth 2.4G)
  1x cổng USB (loại B)
Thiết bị điện tử trên tàu: 1x Cảm biến âm thanh
  1x Cảm biến ánh sáng
  1x Bộ thu hồng ngoại
  2x đèn LED đỏ
  2x đèn LED màu vàng
  4x Đèn LED xanh (Đèn báo nguồn)
Phần mềm: WeeeCode (Scratch 3.0), Arduino IDE

Curriculum
AI Starter Kit
 
Chương Không. Bài Giờ học Lớp học
Chương 1: Xin chào, Trí tuệ nhân tạo! 1 1. Trí tuệ nhân tạo từ tương lai 45 phút 1 buổi học
  2 2. Trợ lý AI của tôi 45 phút 1 buổi học
  3 3. Dòng mã đầu tiên của tôi 45 phút 1 buổi học
Chương 2: Công cụ lập trình bí mật 4 1. Bậc thầy thể thao 45 phút 1 buổi học
  5 2. AI, một người nói giỏi 45 phút 1 buổi học
  6 3. Được thuần hóa 45 phút 1 buổi học
  7 4. Tính toán toán học 45 phút 1 buổi học
  8 5. Trở thành máy dò 45 phút 1 buổi học
  9 6. Trở thành một nghệ sĩ 45 phút 1 buổi học
Chương 3: Kết hợp AI với cảm biến 10 1. Công tắc điều khiển âm thanh 45 phút 1 buổi học
  11 2. Nhắc nhở thời gian 45 phút 1 buổi học
  12 3. Theo dõi thời tiết 45 phút 1 buổi học
  13 4. Chuyên gia chống trộm 45 phút 1 buổi học
Chương 4: Thiết kế trợ lý AI 14 1. Siêu phát thanh viên 45 phút 1 buổi học
  15 2. Bảo vệ gia đình AI 45 phút 1 buổi học
  16 3. Trợ lý AI đa dạng 45 phút 1 buổi học
SKU: 180023 AI Starter Kit
Mainboard:                
ELF mini V3.0 (Atmega 328P)
Operating Voltage:   
6-12V (18650 Lithium battery pack included)
On-board Sensor:     
Light Sensor, Sound Sensor, IR, LED, Buzzer
External Sensor:       
Temperature and humidity sensor; PIR sensor; 0.96 OLED display; 5V130 motor module (fan); MP3 module; Slide potentiometer; RJ11 adapter; 1 to 4 RJ11 Module
Motor:
9g Servo Pack
Communication:
Bluetooth, IR, 2.4G(optional)
Program Software:
WeeeCode (Scratch 3.0)
Arduino IDE