• AI Advanced Kit
  • AI Advanced Kit
  • AI Advanced Kit
  • AI Advanced Kit
  • AI Advanced Kit

Bộ công cụ nâng cao AI


The AI Advanced Kit is a level-up kit that lead students design and create a virtual AI assistant through “Project-based Learning”.

Details
Parameter
The Weeemake AI Advanced Kit is a level-up kit that led students design and create a virtual AI assistant through “Project-based Learning”. Students learn about new knowledge of gesture sensor, compass sensor, image recognition, etc.
 
AI Advanced Kit

ELF mini V3.0
WEEEMAKE ELF mini V3.0 is an integrated, compact design robot control board for STEM education. With rich onboard sensors, onboard charging circuit, RJ11 wiring port, transparent PC shell protection, there are Lego-compatible holes and M4 screws on it for easy installation.
AI Advanced Kit
 
Điện áp hoạt động: 6-12V
MCU: ATmega 328p hoặc ESP32
Cổng đấu dây: 4x cổng RJ11
  2 x cổng động cơ DC
  1 x Cổng giao tiếp không dây (Bluetooth 2.4G)
  1x cổng USB (loại B)
Thiết bị điện tử trên tàu: 1x Cảm biến âm thanh
  1x Cảm biến ánh sáng
  1x Bộ thu hồng ngoại
  2x đèn LED đỏ
  2x đèn LED màu vàng
  4x Đèn LED xanh (Đèn báo nguồn)
Phần mềm: WeeeCode (Scratch 3.0), Arduino IDE

Curriculum
AI Advanced Kit
 
Chương Không. Bài học Giờ học Lớp học
Chương 1: Lập trình và phần cứng AI 1 1. Trí tuệ nhân tạo và công nghệ lập trình 45 phút 1 buổi học
  2 2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phần cứng 45 phút 1 buổi học
Chương 2: Chuyên gia phát hiện AI 3 3. Trạm thời tiết AI 45 phút 1 buổi học
  4 4. Máy dò khoảng cách AI 45 phút 1 buổi học
  5 5. Khoảng cách và hướng chính xác 45 phút 1 buổi học
Chương 3: Trợ lý học tập AI 6 6. Giám sát học tập 45 phút 1 buổi học
  7 7. Chuyển văn bản thành giọng nói 45 phút 1 buổi học
  8 8. Trợ lý thời gian AI 45 phút 1 buổi học
  9 9. Khóa mã hóa thông minh 45 phút 1 buổi học
Chương 4: Đối tác trò chơi AI 10 10. Ảo thuật gia AI 45 phút 1 buổi học
  11 11. Piano điều khiển bằng cử chỉ 45 phút 1 buổi học
  12 12. Robot AI Dodgeball 45 phút 1 buổi học
  13 13. Nhanh chóng? Nhanh hơn! 45 phút 1 buổi học
Chương 5: Xe đua thông minh AI 14 14. Xe thông minh AI 45 phút 1 buổi học
  15 15. Trình theo dõi màu sắc 45 phút 1 buổi học
  16 16. Khám phá robot AI 45 phút 1 buổi học
SKU: 180024 AI Advanced Kit
Mainboard:                
ELF mini V3.0 (Atmega 328P)
Operating Voltage:   
6-12V (18650 Lithium battery pack included)
On-board Sensor:     
Light Sensor, Sound Sensor, IR, LED, Buzzer
External Sensor and Motors:       
Image Recognition Sensor, Gesture Sensor, Compass Sensor, Temperature and Humidity Sensor, RGB Ultrasonic Sensor, 4 Digits Display, Slide Potentiometer, 1 to 4 RJ11 Module, RJ11 Adapter, 4 LED Button Module
Motor:
9V TT Motor; 9g Servo Pack
Communication: 
Bluetooth, IR, 2.4G(optional)
Program Software: 
WeeeCode (Scratch 3.0)
Arduino IDE