• Bộ công cụ Makerspace tiên tiến
  • Bộ công cụ Makerspace tiên tiến
  • Bộ công cụ Makerspace tiên tiến
  • Bộ công cụ Makerspace tiên tiến
  • Bộ công cụ Makerspace tiên tiến

Bộ công cụ Makerspace tiên tiến


Bộ công cụ này chủ yếu được sử dụng để học kiến thức liên quan đến điện tử và lập trình. Bộ sản phẩm bao gồm 30+ loại mô-đun điện tử. Khóa học được phân loại theo đơn vị dự án, tập trung vào các nguyên tắc và cách sử dụng lập trình của các mô-đun điện tử, được áp dụng bởi học tập dựa trên dự án với các ý tưởng sáng tạo. Bộ Classrrom, một bộ có thể được chia sẻ bởi 4 sinh viên.

Chi tiết
Thông số
Advanced Maker Space Kit là bộ công cụ định hướng chủ đề, sinh viên sẽ học lý thuyết, cách sử dụng, mã và ứng dụng với cấu trúc cơ học cho hơn 40 mô-đun điện tử khác nhau trong ba dự án chủ đề từng bước. Tuân thủ các môn Khoa học, Vật lý và khoa học máy tính. Bộ tài liệu này sẽ dạy và thực hành học sinh với các khả năng dưới đây:
  • Tư duy và phân tích logic cơ bản
  • Kiến thức lập trình cơ bản
  • thiết bị các cảm biến chung và mô-đun đầu ra
  • Phân tích và giải quyết vấn đề trong dự án chủ đề
  • Làm việc theo nhóm và chia sẻ


Mục tiêu của khóa học "Make a Young Wise Creator II" hướng dẫn việc giảng dạy dựa trên dự án từ ba chiều và năm chủ đề. Ba chiều đề cập đến chiều kiến thức và kỹ năng, chiều kích quá trình và phương pháp, và chiều kích cảm xúc; Năm chủ đề đề cập đến năm chủ đề chính của chủ đề đào tạo logic tư duy, chủ đề đua xe thông minh, chủ đề trò chơi sáng tạo, chủ đề hệ thống bãi đậu xe giao thông thông minh và chủ đề nhà thông minh.
 

 


Bộ sản phẩm Makerspace
Mã: 180011
Bộ phận: 786 chiếc (bao gồm 168 mô-đun điện tử) / 6 hộp
Người dùng: 4 học sinh/bộ
(Bộ kit này gồm 4 bộ Ô số 1, 4 hộp dành cho 4 học sinh; Hộp số 2-3 là tài liệu công khai cho 4 học sinh)
Học sinh: 11-14 tuổi